Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden SUMP in Nederland

De SUMP-methodiek is al door een aantal Nederlandse gemeenten toegepast. Zo heeft Utrecht een mobiliteitsplan dat ontwikkeld is volgens de SUMP-methodiek. Maar ook een relatief kleine gemeente als Bernheze heeft het mobiliteitsplan volgens de SUMP-methodiek ontwikkeld. Tegelijkertijd bestaat er bij andere gemeenten onduidelijkheid over de precieze inhoud en meerwaarde van de methodiek. De manier waarop de genoemde gemeenten met de methodiek en de richtlijnen omgegaan zijn, kan een voorbeeld voor anderen zijn.

© DTV Consultants 2024