SUMP evaluatie

Met een SUMP evaluatie wordt het bestaande mobiliteitsbeleid getoetst aan de kenmerken en richtlijnen van de SUMP-methodiek. De uitslag van de evaluatie geeft aan in hoeverre, en op welke punten, er ruimte voor verbetering is. Acties kunnen worden benoemd op de verbeterpunten. Dit kan leiden tot een plan dat ‘SUMP-proof’ is. Het resultaat van deze stap is inzicht in de specifieke aandachtspunten voor de gemeente.

Bekijk ook

© DTV Consultants 2024