Utrecht

De gemeente Utrecht heeft in 2016 haar duurzaam mobiliteitsplan aangenomen. Bovendien was Utrecht, samen met Wenen en Malmö, geselecteerd als finalist voor de SUMP Award. Uiteindelijk heeft Malmö de award gewonnen.

Deze steden waren genomineerd omdat ze een hoog niveau van leefbaarheid bieden en hun burgers als kloppend hart van het verkeersbeleid beschouwen. Ook de integratie van verschillende vervoerswijzen in Utrecht was een reden voor de nominatie.

Drie doelen van het Utrechtse mobiliteitsplan komen overeen met de doelen die een SUMP nastreeft:

  • meer verblijfskwaliteit, betere oversteekbaarheid en betere leefbaarheid;
  • efficiënter en schoner goederenvervoer, inzetten op water en spoor waar zinvol;
  • verkeersveilige stad, zo veel mogelijk inrichten met een 30 km/u-regime.

In het plan krijgen alle vervoerswijzen veel aandacht. Ook de effecten van technologische ontwikkelingen worden uitvoerig besproken. Verder bevat het plan een uitgebreide strategie voor monitoring en evaluatie.

© DTV Consultants 2024