Bernheze

De gemeente Bernheze heeft laten zien dat een SUMP niet alleen voor grote gemeenten weggelegd is. Het duurzaam mobiliteitsplan (2016-2022) is ontwikkeld op basis van de SUMP-methodiek. Hierbij zijn die onderdelen uit de methodiek gebruikt die als relevant voor de gemeente werden gezien.

Het plan bevat economische, maatschappelijke en duurzame doelen. Duurzaamheidskenmerken van de gemeente zijn geïnvesteerd op basis van de Duurzaamheidsscore. Er is verder een uitgebreide stakeholderanalyse gemaakt. Vanwege de beperkt beschikbare data in de gemeente werd het opzetten van monitoring en evaluatie als lastig ervaren.

© DTV Consultants 2024