Ontwikkeling SUMP in Europa

De Europese Commissie stimuleert toepassing van de SUMP-methodiek door deze te promoten. Dit gebeurt onder andere via Eltis, een platform dat informatie, kennis en ervaringen deelt over duurzame stedelijke mobiliteit in Europa. Informatie over SUMP is gebundeld op een specifiek deel van de website van Eltis. Het doel hiervan is afstemming en samenwerking tussen verschillende initiatieven op het gebied van de SUMP-methodiek bevorderen en die initiatieven beter zichtbaar maken.

Buiten het platform dat Eltis is, zijn er allerlei consortia. In zo’n projectconsortium zitten enerzijds Europese gemeenten die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van een SUMP en anderzijds kennisorganisaties en marktpartijen. Doel is om het ontwikkelen van een SUMP voor de aangesloten gemeenten makkelijker te maken. In sommige gevallen richt het project zich op alle stappen van de SUMP-methodiek, maar er zijn ook projecten waarin het overwinnen van bepaalde hindernissen centraal staat. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van studiedagen en workshops. Een voorbeeld van zo’n project is CH4LLENGE, waarin zeventien gemeenten uit twaalf landen samenwerken.

Een ander Europees project om SUMP en duurzame stedelijke mobiliteit in het algemeen te stimuleren, is ENDURANCE. Het doel van dit project is onder andere om Nederlandse steden die hun GVVP’s in SUMP’s willen omzetten te helpen en bij elkaar te brengen, om steden te motiveren ermee aan de slag te gaan en ook om SUMP-trainingen en -workshops aan te bieden.

© DTV Consultants 2024