Voordelen SUMP

Er zijn meerdere argumenten voor toepassing van de SUMP-methodiek in de ontwikkeling van stedelijk mobiliteitsbeleid. De SUMP-methodiek bevat namelijk voordelen ten opzichte van traditionele stedelijke mobiliteitsplanning:

  • Verbetering van de kwaliteit van leven.
  • Bijdragen aan economische vitaliteit en kostenbesparing.
  • Betere gezondheid en een schoner milieu.
  • Betere toegankelijkheid van vervoerswijzen en betere afstemming tussen verschillende vervoerswijzen.
  • Efficiënter gebruik van financiële middelen.
  • Groter draagvlak onder burgers en belanghebbenden.
  • Voorbereiden van betere plannen.
  • Effectief behalen van doelstellingen en wettelijke verplichtingen, zoals duurzaamheidsdoelstellingen.
  • Betere oplossingen, door samenwerking tussen verschillende overheidslagen, verschillende sectoren en verschillende autoriteiten in de ‘functionele stad’.
  • Een verschuiving richting een nieuwe mobiliteitscultuur.
© DTV Consultants 2024