Stap 2: uitvoeren SUMP evaluatie

De tweede stap is het toepassen van de SUMP Self-Assessment. Hierbij wordt het bestaande mobiliteitsbeleid getoetst aan de eisen van de SUMP-methodiek. De uitslag van het Assessment geeft aan in hoeverre, en op welke punten, er ruimte voor verbetering is. De onderdelen waarop de score relatief laag is, kunnen aangepakt worden. Dit kan leiden tot een plan dat ‘SUMP-proof’ is. Het resultaat van deze stap is inzicht in de specifieke aandachtspunten voor de gemeente.

Het Assessment bestaat uit honderd vragen. De tool maakt het voor gemeenten mogelijk hun mobiliteitsplan aan de SUMP-richtlijnen te toetsen. Zo kunnen ze bepalen welke SUMP-classificatie het plan heeft en waar de sterktes en zwaktes in het plan zitten. De tool bestaat uit honderd ja/nee-vragen, waaronder dertien basisvragen en vijftien excellente vragen. De basisvragen gaan over basiseisen waaraan een SUMP moet voldoen. De excellente vragen onderscheiden de koplopers op het gebied van toepassing van de SUMP-methodiek.

© DTV Consultants 2018