Verschillen reguliere mobiliteitsplanning en SUMP

De uitgangspunten van de SUMP-methodiek verschillen op een aantal punten van de traditionele stedelijke mobiliteitsplanning in Europa. In onderstaande tabel zijn die verschillen uiteengezet, waarbij ze op een vereenvoudigde en karakteristieke manier zijn gepresenteerd.

Traditionele stedelijke mobiliteitsplanning Sustainable Urban Mobility Planning
Focus op verkeer Focus op mensen
Hoofdzakelijk gericht op doorstroming Hoofdzakelijk gericht op bereikbaarheid en kwaliteit van leven, maar ook op duurzaamheid, economische vitaliteit, sociale gelijkheid en milieukwaliteit
Gericht op een bepaalde modaliteit Gericht op een evenwichtige ontwikkeling van alle modaliteiten met een stimulatie van duurzame modaliteiten
Focus op infrastructurele maatregelen Focus op een geïntegreerd maatregelenpakket om op een effectieve manier tot oplossingen te komen
Sectorale planning Integrale planning
Uitvoeringsplan voor de korte en middellange termijn Uitvoeringsplan voor de korte en middellange termijn, dat deel uitmaakt van een langetermijnvisie
Opgesteld voor een gebied dat door bestuurlijke grenzen afgeschermd is Opgesteld voor de ‘functionele stad’
Planning door experts Transparante planning met invloed en mogelijkheid tot participatie voor belanghebbenden
Beperkte beoordeling van de resultaten Regelmatige monitoring en evaluatie van de resultaten, om zo te leren van het proces

Tabel: Verschillen tussen traditionele stedelijke mobiliteitsplanning en Sustainable Urban Mobility Planning. Bron: Europese Unie (2013).

© DTV Consultants 2024