Stap 4: Raadplegen guidelines

De vierde stap is het raadplegen van de Guidelines. Dit is nodig wanneer een gemeente na uitvoering van het Assessment geconstateerd heeft dat de specifieke aandachtspunten van de gemeente niet overeenkomen met de generieke aandachtspunten die in stap 3 behandeld zijn. In dat geval kunnen de Guidelines als leidraad gebruikt worden. Deze bevatten alle onderdelen van de SUMP-methodiek. Met behulp van de Guidelines kunnen de specifieke aandachtspunten (die niet in stap 3 behandeld zijn) aangepakt worden.

guidelines

© DTV Consultants 2024