Rotterdam

Het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam, voor de periode 2016-2030+ is een kadernota  die bij moet dragen aan een bereikbare, gezonde, aantrekkelijke en economisch sterke stad. Het is daarom een integraal plan. De SUMP-methodiek is gebruikt bij de ontwikkeling van het plan, maar de richtlijnen zijn niet strikt aangehouden.

Het Rotterdamse plan bevat een aantal belangrijk aspecten van de SUMP-methodiek. Zo is een van de hoofddoelen van het plan een gezonde bereikbaarheid. Het verbeteren van de lucht- en geluidkwaliteit is hier een onderdeel van. Verder is participatie een prominent aspect binnen het plan. Daarnaast bevat het plan zowel een lange-termijn visie, als een strategie voor de korte termijn. Ook zijn er scenario’s opgesteld. Dit is gebeurd voor de hoofdverkeersstructuur. Doel hiervan was om de effecten van ontwikkelingen in de verkeersstructuur inzichtelijk te maken.

Belangrijk verschil met de SUMP-methodiek is dat het plan geen implementatieplan bevat. Er zijn sowieso geen concrete maatregelen in het plan opgenomen. Er is namelijk voor gekozen om het echt een kadernota te laten zijn.

© DTV Consultants 2024