SUMP evaluatie

Met de Self-Assessment Tool* is te bepalen in hoeverre een plan aan de SUMP-methodiek voldoet. Het Assessment bestaat uit honderd vragen. De tool maakt het voor gemeenten mogelijk hun mobiliteitsplan aan de SUMP-richtlijnen te toetsen. Zo kunnen ze bepalen welke SUMP-classificatie het plan heeft en waar de sterktes en zwaktes in het plan zitten. De tool bestaat uit honderd ja/nee-vragen, waaronder dertien basisvragen en vijftien excellente vragen. De basisvragen gaan over basiseisen waaraan een SUMP moet voldoen. De excellente vragen onderscheiden de koplopers op het gebied van toepassing van de SUMP-methodiek.

Score en classificaties

De honderd vragen worden met ja of nee beantwoord. Een vraag met ja beantwoorden levert 1 punt op. Er zijn dus maximaal honderd punten te behalen. Het aantal behaalde punten bepaalt de SUMP-classificatie van het plan. In onderstaande figuur zijn de vier mogelijke classificaties en de daarbij behorende scores te zien. Voor het verkrijgen van een classificatie ‘SUMP’ moeten alle dertien basisvragen met ja beantwoord zijn. Deze dertien basisvragen worden namelijk gezien als minimumeisen om een mobiliteitsplan een SUMP te mogen noemen. Als een of meer basisvragen met nee beantwoord zijn, krijgt het mobiliteitsplan altijd de laagste classificatie: ‘geen SUMP’.

figuur

Aspecten

De honderd vragen hebben betrekking op de zes kenmerkende aspecten van de SUMP-methodiek. Hierdoor is te bepalen op welke aspecten goed en op welke juist minder goed gescoord wordt. Met andere woorden: waar de sterktes en zwaktes in het plan zitten. Voor een gemeente wordt op deze manier duidelijk wat de aandachtspunten zijn. In onderstaande figuur is de verdeling van de honderd vragen over de zes aspecten te zien.

taart-diagram-vragen

 

*Over de Self-Assessment Tool

De SUMP Self-Assessment Tool is een resultaat van het EU-project SUMP-Challenges. De tool is gratis beschikbaar voor niet-commercieel gebruik en is onderhavig aan de Creative Commons licence (“attribution, non-commercial, no derivatives”). Deze tool is door CIVINET Nederland/Vlaanderen vertaald naar het Nederlands. De tool (Engelstalig) is hier beschikbaar.

cc-licence

© DTV Consultants 2018