SUMP classificaties

Het aantal behaalde punten bepaalt de SUMP-classificatie van het plan. In onderstaande figuur zijn de vier mogelijke classificaties en de daarbij behorende scores te zien. Voor het verkrijgen van een classificatie ‘SUMP’ moeten alle dertien basisvragen met ja beantwoord zijn. Deze dertien basisvragen worden namelijk gezien als minimumeisen om een mobiliteitsplan een SUMP te mogen noemen. Als een of meer basisvragen met nee beantwoord zijn, krijgt het mobiliteitsplan altijd de laagste classificatie: ‘geen SUMP’.

© DTV Consultants 2018